Bangkok world book capital 2013, หนังสือโลก

TH EN
กิจกรรมการประกวด “ Bangkok Reading Contest”
กิจกรรมการประกวด “ Bangkok Reading Contest” ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for life) เป็นกิ...

กำหนดการเวที กิจกรรมเทศกาลการ์ตูน
วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 19.00 น.
บริเวณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา  14.00 น...

22-24 พ.ย. นี้ กทม.ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรมเทศกาลการ์ตูน
(15 พ.ย.56) เวลา 11.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเพมหานคร : น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เป็น...


Page 2

<<  1  2  3  4  5  6  7  >>

Total 21 records.