Bangkok world book capital 2013, หนังสือโลก

TH ENงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555

โครงการกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ บูธ BMA Book & Library Fair (บูธ Y60) วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2555 กิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น

- นิทรรศการ Bangkok World Book Capital 2013 : The Roadmap นำเสนอเส้นทางการขับเคลื่อนของโครงการในรูปแบบของ Big Book ตั้งแต่เริ่มต้นจนปักหมุดจนได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็น Bangkok World Book Capital 2013

- Bangkok Book Swap : ปันกันอ่าน แชร์ความรู้ สู่ความรัก เปิดพื้นที่สำหรับนักอ่าน ที่สนใจอยากแนะนำหนังสือดีๆ ให้คนอื่นได้อ่าน หรืออยากจะมาหาอ่านหนังสือดีๆ โดยสามารถนำหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันอ่านภายในบูธ

- กิจกรรม นักอ่านอาสา : อ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสาธิตการอ่านที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นจิตอาสาให้กับผู้สนใจ

- Reading Space : อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา จำลองบรรยากาศสถานที่ส่งเสริมการอ่านต่างๆ อาทิ ป้ายรถเมล์, ร้านกาแฟ, ห้องน้ำ, สวนสาธารณะ เพื่อสื่อให้เห็นว่าการอ่านสามารถ “อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา” และร่วมเขียนแนะนำแหล่งอ่านหนังสือที่อยากแนะนำต่อให้กับผู้อื่น

- Work Shop : DIY เข้าปกหนังสือ เป็นกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับกิจกรรม DIY กับหลากหลายไอเดียในการสร้างสรรค์ปกหนังสือ วิธีง่ายๆ ด้วยฝีมือของตัวเอง