ไทย / Eng
www.bangkokworldbookcapital2013.com
Home
Why Bangkok?
Upcoming Events
Reading Projects
Photo Gallery
Wish List
Reading Club
Contact Us
Upcoming Events
"เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก" นำเสนอเรื่องราวในฐานะเมืองหนังสือโลก 2013
ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่กรุงเทพมหานครรับตำแหน่งเมืองหนังสือโลกปี ๒๕๕๖ (Bangkok World Book Capital More...
งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital
         จากพระนิพนธ์ เรื่อง "จิตตนคร นครหลวงของโลก" นี้ ที่พร More...
View All
News & Events
แถลงข่าวกิจกรรม “เท่–เหนือ–ไทย 1 เขต 1 วรรณกรรมกรุงเทพมหานคร”
(27 พ.ค. 57) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : นายมานิต เตชอภิโชค รอง More...
แจ้งเลื่่อนพิธีเปิด เล่าเรื่อง เมืองหนังสือโลก
แจ้งเลื่่อนพิธีเปิด เล่าเรื่อง เมืองหนังสือโลก จากวันเสาร์ที่ 24 พ.ค. 57 เป็น วันเสาร์ที่ 31 พ. More...
View All
Reading Projects
City Library Project , one in the 9th mission of Bangkok World Book Capital 2013
Bangkok! Start with the city library project; Thai Literacy Museum and Book and Reading research More...
ถ้าทุกหมู่บ้าน-คอนโด มีห้องสมุดดีๆ / สุวัฒน์ ทองธนากุล
ผ่านช่วงวันหยุดยาวในโอกาสฉลอง “วันสงกรานต์” หลายท่านได้มีโอกาสทำบุญและรดน้ำขอพรจากผู้ More...
View All
www.bangkokworldbookcapital2013.com
Home
Why Bangkok?
Upcoming Events
Reading Projects
Photo Gallery
Wish List
Reading Club
Contact Us
Copyright 2012-2013 by Culture Sport & Tourism Department, Bangkok Metropolitan Administration