ไทย / Eng
www.bangkokworldbookcapital2013.com
Home
Why Bangkok?
Upcoming Events
Reading Projects
Photo Gallery
Wish List
Reading Club
Contact Us
Upcoming Events
งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital
         จากพระนิพนธ์ เรื่อง "จิตตนคร นครหลวงของโลก" นี้ ที่พร More...
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และในโบสถ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และในโบสถ์ ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการ More...
View All
News & Events
กทม.เปิดพื้นที่ ส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และในโบสถ์
(13 มี.ค. 57) เวลา 10.00 น. ณ วัดซางตาครู้ส เขตธนบุรี : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุ More...
กทม. จัดอบรมเทคนิคการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
กทม. จัดอบรมเทคนิคการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประกอบ More...
View All
Reading Projects
City Library Project , one in the 9th mission of Bangkok World Book Capital 2013
Bangkok! Start with the city library project; Thai Literacy Museum and Book and Reading research More...
ถ้าทุกหมู่บ้าน-คอนโด มีห้องสมุดดีๆ / สุวัฒน์ ทองธนากุล
ผ่านช่วงวันหยุดยาวในโอกาสฉลอง “วันสงกรานต์” หลายท่านได้มีโอกาสทำบุญและรดน้ำขอพรจากผู้ More...
View All
www.bangkokworldbookcapital2013.com
Home
Why Bangkok?
Upcoming Events
Reading Projects
Photo Gallery
Wish List
Reading Club
Contact Us
Copyright 2012-2013 by Culture Sport & Tourism Department, Bangkok Metropolitan Administration